profilRadek Ocelák

radioc@seznam.cz

I am a private scholar. Since the suspension of my PhD studies  (February 2016, some notes on that can be found here), I have been earning my living as a private genealogist, focusing on the Slovak population in Romania, and since 2017 also as a data quality consultant. My main scholarly interests include: philosophy of language; natural language meaning; color in human perception, thought, and language; history of Slovaks in Romania and their later migration to Czechoslovakia (lately I have been working on a book); old photographs. In my work, I feel comitted to the Open Access movement and, in general, to scientific reflection and communication without the compromises of the contemporary academic traffic.

I obtained my bachelor’s degree from Charles University (Czech language and literature; Philosophy), my MSc from the University of Amsterdam (Logic and language, with a thesis on color categorization supervised by Martin Stokhof). In my unfinished dissertation project at Charles University, I was trying to make sense of the existing diversity of approaches to natural language meaning, under the supervision of Jaroslav Peregrin.

***************

Jsem badatel a filosof na volné noze. Vyrostl jsem v Rýmařově, studoval postupně v Rýmařově, Olomouci, Praze, Amsterdamu a opět v Praze, obory český jazyk a literatura, filosofie, logika. Od přerušení svého doktorského studia v únoru 2016 (k tomu poznámky zde) se živím jako soukromý genealog se zaměřením na populaci rumunských Slováků v poválečném Československu a jako konzultant datové kvality. K mým odborným zájmům patří filosofie jazyka, význam v přirozeném jazyce, problematika barev v lidském vnímání, myšlení a jazyce, historie Slováků v Rumunsku a jejich poválečná reemigrace do Československa, staré fotografie.  Mým cílem je věda bez kompromisů vynucovaných dnešní podobou domácího i mezinárodního akademického provozu; to mě dovedlo k potřebě nezávislosti na akademických strukturách. Moje práce není dnes žádným způsobem financována z veřejných prostředků, grantů apod.; pokud ji považujete za hodnotnou, zvažte prosím vhodnou formu přispění (např. objednávkou mých genealogických služeb).

Ve své práci se snažím dodržovat princip Open Access – publikování odborných výsledků na technické úrovni 21. století, tj. online a bez omezení přístupu.

Recent & not formally published (for who cares!)

Nové, formálně nepublikované

 • Ocelák, R.: Besieging model-theoretic semantics, 2016 about
  got rejected in several journals. received a couple of detailed reviews, which objected both to the paper’s tone and content. while I do concede some factual points, missing references, lack of working knowledge in formal semantics etc., I deeply differ in my overall attitude to the discipline, there thus being no point in my trying to comply. in one of his critical papers, Martin Stokhof says: „The aim of what follows is not to ‚show‘ (or ‚prove‘) that formal semantics is ‚wrong‘ or ‚misguided, or ‚uninteresting‘, or anything like that. Rather it is to investigate what formal semantics is […] and does.“ well, my paper intends to show exactly that: I believe formal semantics, as it has long been practised in linguistics and philosophy, is largely a bunch of nonsense.
  .

Publications

Publikace

2018

 • Stokhof, Martin, 2018. Význam, sémantika, Wittgenstein. Přel. R. Ocelák a A. Špínová, Praha: Filosofia, 2018.

2017

2016

2015

 • Ocelák, R., 2015. Review of Peter Gärdenfors‘ The Geometry of Meaning: Semantics based on conceptual spaces (2014). SALi – Studies in Applied Linguistics, 5(2), p. 145–149.

2014

2013

Older & minor works / Starší a drobnější publikace

Teaching / Výuka

 • Filosofie jazyka [Philosophy of language], 2015, Praha
 • Úvod do teoretické sémantiky [Introduction to formal semantics], 2014-2015, Praha
 • Analytická filosofie, seminář [Analytic Philosophy, reading class], 2013, Hradec Králové
 • Filosofie jazyka, seminář [Philosophy of language, reading class], 2013, Hradec Králové

Personal / Osobní

 • ocelak.myheritage.cz – rodokmen a staré rodinné fotografie / family tree and old photographs
 • reemigranti.ocelak.cz –  web o historii rumunských Slováků [Romanian Slovaks, their history and emigration into former Czechoslovakia, only in Czech]
 • www.sborsubito.cz – v tomhle sboru zpívám! / my choir
 • ocelak.cz/blog – blog se sporadickými příspěvky na odborná a společenská témata [my blog, only in Czech]