profilRadek Ocelák

radioc@seznam.cz

I am a private scholar. Since the suspension of my PhD studies  (February 2016, some notes on that can be found here), I have been earning my living as a private genealogist (focusing on the Slovak population in Romania), book publisher, and data quality consultant at the same time. My main interests include: philosophy of language; natural language meaning; color in human perception, thought, and language; history of Slovaks in Romania and their later migration to Czechoslovakia; old photographs. In my work, I feel comitted to the Open Access movement and, in general, to scholarly reflection and communication without the compromises of the contemporary academic traffic.

I obtained my bachelor’s degree from Charles University (Czech language and literature; Philosophy), my MSc from the University of Amsterdam (Logic and language, with a thesis on color categorization supervised by Martin Stokhof). In my unfinished dissertation project at Charles University, I was trying to make sense of the existing diversity of approaches to natural language meaning, under the supervision of Jaroslav Peregrin. It didn’t quite work out.

***************

Jsem badatel a filosof na volné noze. Vyrostl jsem v Rýmařově, studoval postupně v Rýmařově, Olomouci, Praze, Amsterdamu a opět v Praze, obory český jazyk a literatura, filosofie, logika. Od přerušení svého doktorského studia v únoru 2016 (k tomu poznámky zde) se živím jako soukromý genealog se zaměřením na populaci rumunských Slováků v poválečném Československu, nakladatel a zároveň datový konzultant  v jedné malé IT firmě. K mým odborným zájmům patří filosofie jazyka, význam v přirozeném jazyce, problematika barev v lidském vnímání, myšlení a jazyce, historie Slováků v Rumunsku a jejich poválečná reemigrace do Československa, staré fotografie.  Mým cílem je věda bez kompromisů vynucovaných dnešní podobou domácího i mezinárodního akademického provozu; to mě dovedlo k potřebě nezávislosti na akademických strukturách. Moje práce není dnes žádným způsobem financována z veřejných prostředků, grantů apod.

Jsem zastáncem principu Open Access – publikování odborných výsledků vzniklých za veřejné podpory online a bez omezení přístupu.

Publications 2018–

Publikace

2019

 • Ocelák, R.; Tříska, J. (eds.), 2019. Větev ztracená, nalezená. Cestovní a úřední zprávy o Slovácích v Rumunsku z let 1930–1949. Rýmařov, R. Ocelák.

2018

 • Ocelák, R., 2018: Reemigranti. Minulost sedmihradských Slováků a jejich poválečný příchod z Rumunska do ČSR. Rýmařov, R. Ocelák.
 • Stokhof, Martin, 2018. Význam, sémantika, Wittgenstein. Přel. R. Ocelák a A. Špínová, Praha: Filosofia, 2018. [Meaning, Semantics, Wittgenstein – translation of 3 studies into Czech]

Recent & not formally published

Nové, formálně nepublikované

Publications –2017

Publikace

2017

2016

2015

 • Ocelák, R., 2015. Review of Peter Gärdenfors‘ The Geometry of Meaning: Semantics based on conceptual spaces (2014). SALi – Studies in Applied Linguistics, 5(2), p. 145–149.

2014

2013

Older & minor works / Starší a drobnější publikace

Teaching / Výuka

 • Filosofie jazyka [Philosophy of language], 2015, Praha
 • Úvod do teoretické sémantiky [Introduction to formal semantics], 2014-2015, Praha
 • Analytická filosofie, seminář [Analytic Philosophy, reading class], 2013, Hradec Králové
 • Filosofie jazyka, seminář [Philosophy of language, reading class], 2013, Hradec Králové

Personal / Osobní

 • ocelak.myheritage.cz – rodokmen a staré rodinné fotografie / family tree and old photographs
 • reemigranti.ocelak.cz –  web o historii rumunských Slováků [Romanian Slovaks, their history and emigration into former Czechoslovakia, only in Czech]
 • www.sborsubito.cz – v tomhle sboru zpívám! / my choir
 • ocelak.cz/blog – blog se sporadickými příspěvky na odborná a společenská témata [my blog, only in Czech]