Marie Knitschke: Jedůvky. Z mého šumperského života

Marie Knitschke (1857–1940) je dlouho zapomenutá šumperská německá spisovatelka. Její Jedůvky jsou originální soubor aforismů – stručných a vybroušených výroků na adresu společnosti, umění i mezilidských vztahů v jednom provinčním městě na konci 19. století… Vydání těchto aforismů je doplněno o autorčiny dochované dopisy evropským umělcům, zejména norskému skladateli Edvardu Griegovi. Následují ukázky jejích básní a podrobný doslov k její osobnosti a tvorbě. To vše společně odhaluje Marii Knitschke jako výjimečnou a ambiciózní ženu doby, která ženskému uplatnění mimo sféru domácnosti ani trochu nepřála.

„Mnohým lidem se musíme uklonit a podat jim ruku – i když bychom jim raději šlápli na nohu.“

„My ženy musíme tak často snášet posměch, že máme menší, lehčí mozek než muži. Ať si ale posměváčci uvědomí, že mozek je jako drahokam – jeho cena se neurčuje podle velikosti a váhy, nýbrž podle jasnosti a ušlechtilého broušení.“

Marie Knitschke, Jedůvky

Marie Knitschke: Jedůvky. Z mého šumperského života. Překlad z němčiny Radek Ocelák a Lukáš Motyčka, ilustrace Martina Trchová. Vydává Radek Ocelák v Šumperku na podzim 2021, cca 80 stran. Kontakt: radioc@seznam.cz

Dům, v němž Marie Knitschke prožila pozdější období svého života, stále stojí na šumperském náměstí pod číslem 14.