Older  & minor

2013

  • Ocelák, R., 2013. Z konference Investigating Semantics, 10.–12. 10. 2013, Bochum, Německo. Studie z aplikované lingvistiky, 3(2), s. 139–141.

2012

  • Poláková, L.; Jínová, P.; Zikánová, Š.; Hajičová, E.; Mírovský, J.; Nedoluzhko, A.; Rysová, M.; Pavlíková, V.; Zdeňková, J.; Pergler, J.; Ocelák, R., 2012. Prague Discourse Treebank 1.0. Data/software, ÚFAL MFF UK, Prague, Czech Republic.

2011

  • Ocelák, R., 2011. Empirický výzkum vágního významu: vágní skalární modifikátory v češtině. Bohemica Olomucensia – Philologica Iuvenilia, 2, s. 214–223.
  • Nedoluzhko, A.; Mírovský, J.; Hajičová, E.; Pergler, J.; Ocelák, R., 2011. Extended Textual Coreference and Bridging Relations in PDT 2.0. CD-ROM ÚFAL, Prague.
  • Ocelák, R., 2011. Přednáška Johna Searla. Studie z aplikované lingvistiky, 1(2), s. 130.
  • Ocelák, R., 2011. Chromý, J. a Lehečková, E. (eds.): Rozhovory s českými lingvisty, recenze, A2, 2/2011.

2010

  • Ocelák, R., 2010. Časový význam aktivních deverbativních adjektiv typu -ící/-oucí a -vší. Naše řeč, 93, s. 125–138.
  • Ocelák, R., 2010. Předložky v(e), na a jejich konkurence ve statických prostorově-relačních významech. Korpus – gramatika – axiologie, 1, 2010, s. 45–56.
  • Martínek, F.; Ocelák, R., 2010. Tvorba korpusu k lingvistické analýze humanistické češtiny. Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. Trnavská univerzita v Trnave, s. 219–227.

2009

  • Nedoluzhko, A.; Mírovský, J.; Ocelák, R.; Pergler, J., 2009. Extended coreferential relations and bridging anaphora in the Prague Dependency Treebank. In: Proceedings of Discourse Anaphora and Anaphor Resolution Colloquium (DAARC-2009), Goa/India.