Antikvariát

Tento antikvariát je jiný, než jaké asi znáte odjinud z internetu. Nemám tu mnoho tisíc knih ani knihy za obzvlášť nízké ceny, ale jen asi dvacítku knih, které mám rád, které jsem četl – často v životě opakovaně – a za které ručím. Zkrátka svůj subjektivní výběr z té nejlepší – anebo nejpozoruhodnější – české i zahraniční literatury.

Často jsou to knihy s historickým rozměrem, závažným či tragickým tématem, některé jsou čtenářsky náročné. Pro lepší představu o knize proto přidávám svůj osobní komentář a také bodové vyjádření 0–3, kde 3 je nejvíce, a to v kategoriích:

příběh – tj. jak výrazná je dějová linka

historičnost – tj. do jak vzdálené minulosti je dění situováno

závažnost – tj. neradostná, vážná témata, existenciální rozměr

čtenářská náročnost – tj. náročná četba co do způsobu podání příběhu, použitého jazyka atd.; (hodnoty 2–3 se nehodí pro oddechovou četbu, hodnota 3 vyžaduje značné čtenářské úsilí)

Objednávky na e-mailu: radioc@seznam.cz

Fyzicky jsou knihy většinou v dobrém stavu, je to ale přece jen zboží použité, dárkové využití proto radši zvažte, případně se o stavu předem ujistěte.

Poštovné 70 Kč. Odesílám do 7 dnů od přijetí platby, zboží máte právo do 14 dnů vrátit, vaše osobní údaje zpracovávám jen v rozsahu potřebném pro vyřízení objednávky.

Boris Pasternak: Doktor Živago

Velký, atmosférou strhující román z prostředí ruské revoluce, ve kterém čtenář najde jen málo výslovného moralizování nebo politických soudů. Revoluce je tu vykreslena jako nadlidská síla, bouře, na niž jedinec nemá žádný vliv a již je třeba jen čestně přežít. Praha: Lidové nakladatelství 1990, 604 stran. 200 Kč.

příběh: 3

historičnost: 2

závažnost: 2

čtenářská náročnost: 1

Josef Škvorecký: Mirákl

Politický, detektivní i jednoduše životní román inspirovaný pražským jarem a „číhošťským zázrakem“. Zároveň jde o jeden z nejucelenějších příběhů ze Škvoreckého fiktivního východočeského města Kostelce, včetně autorova dvorního hrdiny Dannyho Smiřického a jeho lásek. Brno: Atlantis 1991, 416 stran. 160 Kč.

příběh: 3

historičnost: 1–2

závažnost: 1–2

čtenářská náročnost: 1

Ludvík Vaculík: Sekyra

Kratší, výrazně lyrický román o kolektivizaci a tvrdosti 50. let a uvolňování následující dekády. O napětí mezi Prahou a valašským venkovem, mezi intelektuálem a jeho rodinou na periferii. O zpětném hledání vlastního otce a prolínání časů v životě rodiny. „Ovocný strom je velký přítel člověk, a až přijde podzim, ty moje kůro šedočerná, nasypem trnky do beček a budem vařit.“ Ludvík Vaculík je na rozdíl od mnoha dnešních „konzervativců“ autor, v jehož pojetí je konzervativismus regulérním životním a myšlenkovým postojem, nikoli jen parodií. Různá vydání, cca 170–200 stran. 130 Kč.

 

příběh: 1

historičnost: 1–2

závažnost: 2

čtenářská náročnost: 2

Jiří Gruša: Dotazník (aneb modlitba za jedno město a přítele)

Román v paradoxní formě vážně vzatého, upřímně a otevřeně vyplněného normalizačního kádrového dotazníku. Jeho jednotlivé položky jsou pro překotného vypravěče Jana Chrysostoma Kepku podnětem k důkladné výpovědi o vlastní rodině v kontextu středoevropské historie s jejími příležitostmi k mravnosti i oportunismu, jakož i o vlastních milostných zasvěceních, to vše s mnoha odbočkami a návraty, tabulkami, zákresy a obrazovým viděním situací. Brno: Atlantis 1990, 192 stran. 130 Kč.

 

příběh: 2

historičnost: 2

závažnost: 1–2

čtenářská náročnost: 1–2

Vladislav Vančura: Pole orná a válečná

Vančura je černokněžník češtiny: jeho poměrně raný a málo známý román Pole orná a válečná z roku 1925 není sice vrcholem epiky, je ale vrcholem expresivity – toho, co lze z jazyka doslova vymačkat k dosažení drtivého dojmu zmaru, hmotné i duševní bídy dobového zemědělského dělnictva a šílenství propuknuvší světové války. „Milosrdná sobota, součet pracovních dní, měla se k žebráckým výplatám […] vešel k ní a sbydlili spolu za frkání koní.“ Příběh ouhrovských baronů a idiotského nalezence Františka Řeky, jednoho z páriů na jejich statku, je ve Vančurově zaříkávání poměrně obtížné sledovat. Téměř kteroukoli větu lze však jazykově vychutnávat, vycucávat a zároveň se jí děsit. Postavy, smilnící ve špíně a hnusu, se vzájemně častují nejvybranějšími, archaizujícími posměšky. Tatrmanští vyslanci tlachavě rozhodují o válce, zatímco vojska už se hýbou. „Cesta je nerovná, […] nesnadná, neražená, blatnatá, pekelná a spěšná.“ Také vypravěč, který je zároveň vševědoucí i zúčastněnou postavou („Vezmu něco mouky a skryji ji, neboť vím, co platívaly zlaté ve válečných časech“), čtenáře adresně oslovuje a nijak nešetří: „nikdo neskryje ohně pláštěm a nikdo neutají v zavřené pěsti řežavého uhlí. Dosti dlouho jste se cvičívali v naukách války, sedlali jste koně a hnali útoky“. Pole orná a válečná jako literární dílo zdaleka přesahují ideologický rámec, který mu dávají pováleční vydavatelé Vladislava Vančury coby jasně levicového intelektuála, položivšího statečně život za nacistické okupace, a koneckonců i Vančura sám jasnými narážkami na „kutí hvězdy v rudé výhni nad Rusí“. Praha: Družstevní práce, 1948, 232 stran. 150 Kč.

příběh: 1

historičnost: 2

závažnost: 3

čtenářská náročnost: 3

Umberto Eco: Jméno růže

Nejoblíbenější kniha mých gymnaziálních studií: fascinující historický detektivní román, do kterého znalec středověku Eco pro zkušenější čtenáře vplétá výklady vrcholněstředověkých filosofických sporů, klášterního života, estetiky a otázky zachování antické vzdělanosti, a to aniž by tím vyrušil milovníka prostého příběhu. Praha: Odeon, 1988, 510 stran, 210 Kč.

příběh: 3

historičnost: 3

závažnost: 1

čtenářská náročnost: 1

Petr Pithart: Osmašedesátý

Průkopník českého konzervativního myšlení a polistopadový politik v této knize z roku 1980 rozebírá příčiny, smysl a okolnosti politických událostí roku 1968, a to daleko za hranici běžných klišé o československém reformním a demokratizačním „jaru“ zadupaném do země sovětskými tanky. Pro čtenáře mojí generace mohou zvlášť objevné být úvahy o odpovědnosti reformních představitelů i o neshodách cílů a neporozumění Čechů a Slováků v hranicích jednoho státu. Praha: Rozmluvy 1990, 318 stran (pozor, neobvykle drobné písmo), 130 Kč.

 

příběh: 0

historičnost: 1–2

závažnost: 2

čtenářská náročnost: 2

Pavel Tigrid: Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu

Pavel Tigrid, idol a starší rádce prezidenta Havla, strávil většinu života v politickém exilu a stal se jedním z nejvýraznějších českých exulantů. V této knize přístupným jazykem vykládá spletité česk(oslovensk)é dějiny 20. století – pravda ve formátu dnes mírně úsměvném, totiž ve formě patronizujícího exilového výkladu mladé ženě, bystré, avšak málo orientované Češce, turistce z východního bloku. Začíná od dobově klíčového milníku, roku 1968, v postupně se ale ukazuje potřeba vyložit historické a politické dění v souvislostech počínaje již předvečerem 2. světové války. Praha: Odeon, 1990, 318 stran, 140 Kč.

 

příběh: 0

historičnost: 2

závažnost: 2

čtenářská náročnost: 1–2

Graham Greene: romány Jádro věci, Konec dobrodružství, Moc a sláva, Brightonský špalek

Všechny Greeneovy nejlepší a nejvážnější romány zpodobňují své psychologicky výrazné, ostře kreslené hrdiny v náročných, mezních situacích morálního rozhodování a náboženských pochyb. Vycházeje z tradičního prostředí katolické víry, Greene rozehrává konfliktní a těžko řešitelná dramata lásky k bližnímu, lásky milostné, lásky k Bohu a katolických představ o ní. Po tom všem zůstává zpravidla spoušť, láska bývá zklamána nebo naplněna až na hranu paradoxu, církevní dogmata jsou odmrštěna – a možná, že tato zející pochyba je tou nejsmysluplnější podobou náboženské víry pro moderní dobu. Kulisami se jednotlivé romány liší víc než duchem: Hrdinou Jádra věci je koloniální úředník Scobie kdesi v západní Africe; Konec dobrodružství je paradoxní milostný příběh z Londýna, na který v závěru 2. světové války dopadají německé pumy; román Moc a sláva je situován do exotického Mexika s jeho konfliktem tradičních náboženských struktur a revolučních sil; Brightonský špalek je román z mladého kriminálního podsvětí na jihu Anglie. Různá vydání – samostatně (vše kolem 200 stran) nebo po dvojicích (JV+KD a MaS+BŠ), 120 až 170 Kč.

příběh: 2

historičnost: 1

závažnost: 3

čtenářská náročnost: 1

John Steinbeck: Hrozny hněvu

Slavný a ověnčený román zobrazuje putování bezzemků z Oklahomy za novým životem. Jejich původní domov za časů hospodářské krize postihuje navíc ještě letité prašné sucho, které drobným zemědělcům – v konkurenci traktorů financovaných bankami – znemožňuje uživit se dosavadním způsobem. Je tedy třeba vyrazit, ne celá rodina však doputuje až do „zaslíbené“ Kalifornie… Téměř všechna česká vydání knihy využívají překlad Vladimíra Procházky, který mluvené pasáže v dialektu oklahomských nuzáků převáděl do jakéhosi východočeského dialektu. Po osmdesáti letech od vzniku je zřejmě dnes tento překlad již poněkud zastaralý, a kdo je toho mocen, určitě by měl sáhnout spíš po anglickém originálu. Pokud jste ale odkázáni na češtinu, za čtení to stále stojí… Různá vydání z 60. let v Procházkově překladu, kolem 400 stran, 140 Kč.

příběh: 2–3

historičnost: 1–2

závažnost: 2

čtenářská náročnost: 1

Magdaléna Platzová: romány Aaronův skok; Anarchista [poznámky k románu]

Vynikající česká spisovatelka generace, pro niž život v zahraničí není politickým exilem, ale jednou z možností kosmopolitního života. Ve svých prozaických knihách ohledává život, vztahy, city a podmínky umělecké tvorby dvou nepříliš známých osobností, to v kontextu jejich výrazných kulturních a myšlenkových prostředí. Činí tak s erudicí, vcítěním a tvůrčí svobodou. Román Aaronův skok věnuje kvasícímu předválečnému prostředí středoevropského výtvarného umění, s jeho židovskou složkou a jejími otázkami vlastní identity, jakož i pozdějšími osudy. Anarchista pak jako jakýsi fragmentární román zobrazuje scénu amerického anarchismu na přelomu 19. a 20. století. Praha: Torst 2006, resp. 2013; 200, resp. 208 stran; po 160 Kč.

příběh: 2

historičnost: 2

závažnost: 2

čtenářská náročnost: 1–2

Jáchym Topol: Sestra

Asi nejzásadnější český román devadesátých let: proud řeči, zběsilé dění a přináležitost v divokých popřevratových kulisách. Takhle jsem se o Sestře kdysi rozepsal. Brno: Atlantis 1996, 462 stran, 370 Kč.

příběh: 2

historičnost: 0–1

závažnost: 2

čtenářská náročnost: 2

 

William Faulkner: Absolone, Absolone!

Můj nejoblíbenější z autorových „jižanských“ románů, i když také asi ten nejméně snadný na čtení. Takhle jsem o něm napsal. Praha: Mladá fronta, 1966, 306 stran, 160 Kč.

příběh: 2–3

historičnost: 2–3

závažnost: 2

čtenářská náročnost: 3

Josef Kocourek: Zapadlí vlastenci 1932

Dnes neprávem skoro zapomenutý román autora zemřelého ve velmi mladém věku, takřikajíc povinná četba k tématu menšinové české přítomnosti v německém pohraničí první Československé republiky (konkrétně na Zábřežsku). Pár odstavců jsem o něm napsal tady. Praha: Mladá fronta, 1961, 296 stran, 180 Kč.

příběh: 1

historičnost: 2

závažnost: 2

čtenářská náročnost: 2

Jan Balabán: Možná že odcházíme

Proslavená povídková sbírka již deset let nežijícího prozaika: mezní životní situace v neútěšném prostředí ostravské industriální krajiny, s její menšinovou komunitou evangelíků. Brno: Host, 2011, 175 stran. 250 Kč.

příběh: 1

historičnost: 0

závažnost: 2–3

čtenářská náročnost: 1–2

Edgar Lee Masters: Spoonriverská antologie

Milník moderní americké poezie: básnická sbírka v podobě série epitafů (náhrobních nápisů). Obyvatelé a obyvatelky městečka Spoon River na americkém Středozápadě v nich čtenáři jeden po druhém odhalují sečtené touhy, křivdy, dramata a zklamání svých životů. Praha, SNKLHU 1957, 350 stran, 190 Kč.

příběh: 1

historičnost: 2

závažnost: 2

čtenářská náročnost: 2–3

Bohumil Hrabal: Příliš hlučná samota

Hrabal na vrcholu sevřenosti, nezdolného vypravěčství, nejhmotnějšího lyrismu i existenciálního dotazování. Vypravěč Hanťa třicet pět let lisuje starý papír a knihami, jež za tu dobu prošly jeho rukama, je proti své vůli vzdělán. Praha: Odeon 1989, 136 stran, 130 Kč.

příběh: 1

historičnost: 1

závažnost: 2

čtenářská náročnost: 2

František Halas: Tvář

Halas, mně nejbližší ze své básnické generace, prošel ve svých sbírkách cestu od hravosti (Sepie) přes ztišenou melodickou lyriku (Tvář), přes angažovanost (Dokořán), národní patos (válečné sbírky), falešný poválečný optimismus až po deziluzi a úzkost konce 40. let (A co?). Necháme-li stranou poslední sbírku, která se svou od základu proměněnou poetikou je snad nejzásadnějším básnickým vyjádřením minulého století, je asi právě ranější Tvář tím nejucelenějším, nejtypičtějším Halasem. Praha: Fr. Borový, 1946, 96 stran, 100 Kč.

příběh: 0

historičnost: 0

závažnost: 2

čtenářská náročnost: 2


Provozovatel internetového obchodu:

Radek Ocelák, M.Sc., radioc@seznam.cz
Březinova 6, 787 01 Šumperk
IČ: 04526481
Zapsán v živnostenském rejstříku pod MěÚ Rýmařov.